top of page
IMG-20190923-WA0054.jpg

APPSFLYER

תכנון, עיצוב ויצור של מיצב הרמת חביות יין על עיקרון היתרון המכני. שלושת החביות שוקלות משקל זהה כאשר פעם אחת חבל המשיכה עובר דרך גלגלת אחת כך שהכוח המושקע צריך להיות יותר ממשקל החבית, פעם שניה החבל עובר דרך 2 גלגלות כך שהכוח המושקע יכול להיות קטן בחצי ממשקל החבית ובפעם השלישית דרך 4 גלגלות כך שהכוח המושקע יכול רבע ממשקל החבית.

חברת Appsflyer רצתה להמחיש ללקוחותיה/למבקרים את היתרון העצום שבשיתוף פעולה איתם (4 גלגלות) על מנת לקדם ולשווק אפליקציות.

IMG-20190923-WA0041.jpg
20190923_154409_HDR.jpg
bottom of page