top of page

ADAMA

פרויקט עיצוב מוצר לחברת "אדמה" (מכתשים אגן) ,התבקשנו לייצר מוצר שיגיע לכל מנהלי החברה בעולם ויניע אותם לפעולת מכירה למוצרי החברה .

העבודה כללה עיצוב מארז, הפקת סרטון תדמית ויצור המוצר בסין.

bottom of page